Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
wetryagain
wetryagain

Ale prawda wygląda tak, że czuję się bardziej wolna z nim, niż wtedy, kiedy byłam sama.
Przy nim czuję się bardziej sobą niż bez niego. Może tak wygląda prawdziwa miłość

— Emily Griffin - Coś pożyczonego
wetryagain
wetryagain
wetryagain
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
wetryagain
0695 74c2 500

December 07 2019

wetryagain
5561 f5d4 500
wetryagain
Znów pół nocy biłem się z myślami i dostałem wpierdol
— Opał
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa

December 06 2019

wetryagain
Podobno największe miłości to te, których nigdy nie było. Te skrywane gdzieś w głębi serca, i powstałe jedynie w naszych głowach. Te najcichsze, prawie niezauważalne. Te nigdy nieodwzajemnione.  Te, które ukradkiem tak bardzo Nas zabijają.  Czy żyję wyobraźnią? Troszeczkę. Na pewno mniej niż kiedyś.  O wiele mniej niż wtedy, gdy zamykanie oczu i wyobrażanie sobie Ciebie obok, sprawiało, że mogłam oddychać. Mniej niż wtedy, gdy ten drugi świat wydawał się być o wiele lepszy, niż realny. To już nie jest tak jak kiedyś.  Już nauczyłam się oddychać, robić rano herbatę tylko dla siebie, i żyć – tak po prostu żyć, bez Twojej obecności.  Tylko od czasu do czasu zamknę jeszcze oczy na chwilkę i zobaczę Twoją uśmiechniętą twarz, ale na prawdę – tylko czasami. Przypomnij sobie każdą Naszą wspólną chwilę, każde spojrzenie, każde zamienione słowo i każdy uśmiech. Przypomnij sobie rzeczy, które razem lubiliśmy robiliśmy i te, których nie cierpieliśmy.
— znalezione
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty
wetryagain

October 10 2019

wetryagain
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viajustmine justmine
wetryagain
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viazoi zoi
wetryagain
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
wetryagain
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
wetryagain

October 03 2019

wetryagain
4816 373c 500
Reposted fromikhakima ikhakima vialaparisienne laparisienne
wetryagain
Na razie mam zamiar zostawić mężczyzn w spokoju, bo wreszcie zdałam sobie sprawę, że naprawdę nic chcę się nimi opiekować, a tylko to umiem. Dzięki mężczyznom po prostu nie musiałam się zajmować sobą. Teraz uczę się kochać samą siebie, dla odmiany dbać o własne dobro i nie pozwalać, żeby ktoś mi w tym przeszkadzał - a oni właśnie przeszkadzali. 
— Robin Norwood
Reposted fromagatiszka agatiszka viazoi zoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl