Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2017

wetryagain

September 28 2017

wetryagain
9209 117c 500
wetryagain
8236 eae6 500
Reposted from0 0 viaaanetaxx aanetaxx
wetryagain
Im więcej ktoś wie, tym bardziej nie powiodło mu się w życiu.
— Umberto Eco ‘Temat na pierwszą stronę
wetryagain
0528 6f18
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viacappaque cappaque
wetryagain
Niektórzy mężczyźni potrafią sprawić, że robi ci się gorąco, nawet gdy ich słowa tchną powagą i nie ma w nich żadnych podtekstów seksualnych.
— J.R Ward
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx

September 19 2017

wetryagain
Życie zaczyna się dopiero wtedy, gdy masz je z kim spędzić. 
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viamartulla martulla
wetryagain
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viatobecontinued tobecontinued
wetryagain
2882 9a5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatarczyn tarczyn

September 14 2017

wetryagain
0400 a49a
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viabeliveinme beliveinme
wetryagain
0417 62dc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeliveinme beliveinme
3824 33e5
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabeliveinme beliveinme
wetryagain
wetryagain
0849 72f7 500
wetryagain
1021 ba84
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabeliveinme beliveinme
wetryagain
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued
wetryagain
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
wetryagain
0995 4ca2 500
Reposted fromslodziak slodziak viaaanetaxx aanetaxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl