Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
wetryagain
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
wetryagain
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viaczarnemajtki czarnemajtki
wetryagain
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaxmartii xmartii
wetryagain
2426 d4e8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaxmartii xmartii

July 13 2017

wetryagain
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr vianotperfectgirl notperfectgirl
wetryagain
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viafckit fckit
wetryagain
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafckit fckit
wetryagain
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viabitemyneck bitemyneck
wetryagain
jeśli kiedykolwiek miałeś kogoś tak bliskiego
dobrze wiesz o czym myśli się jadąc autobusem
po co śpiewa się Te piosenki
i co wymyśla się, leżąc w łóżku, tuż przed snem. ' 
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via100suns 100suns

July 12 2017

wetryagain
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve viaHoHo HoHo
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaHoHo HoHo
wetryagain
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaHoHo HoHo
wetryagain
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viahydrosphere hydrosphere
wetryagain
5238 a15c
Reposted fromrainy rainy viamyinstantneed myinstantneed
wetryagain
Był też moją ostoją, a zarazem moim przeciwieństwem- pasowaliśmy do siebie idealnie. Ja byłam impulsywna i uczuciowa, on- spokojny i mądry. Czułam się przy  nim bezpiecznie zarówno psychicznie jak i fizycznie... i wiedziałam, ze mogę na nim polegać w każdej sytuacji.
— C. Watson, Chłopiec, którego nikt nie kochał
Reposted fromMerlinka Merlinka viamyinstantneed myinstantneed

July 10 2017

wetryagain
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaMonia94 Monia94
wetryagain
Oddałam Ci mój cały świat, a Ty mnie zostawiłeś. 
— Moja kochana babcia do zdjęcia zmarłego dziadka
wetryagain
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMonia94 Monia94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl