Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

wetryagain
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
wetryagain
0995 4ca2 500
Reposted fromslodziak slodziak viaaanetaxx aanetaxx

September 06 2017

wetryagain
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
wetryagain
wetryagain
wetryagain
Rzecz w tym, że go polubiłam – tak naprawdę. Tego nie mogę powiedzieć Sophie. Że rozmawiałam z nim jak od dawna z nikim. Że cieszyłam się, flirtując z kimś, kto odpowiadał na moje zaczepki, i że zapomniałam już, jak wielkie emocje potrafi obudzić coś potencjalnie nowego.
— Sarah Pinborough - "Co kryją jej oczy"
wetryagain
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viamarcimagschoki marcimagschoki
wetryagain
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym.
— strangeme.soup.
wetryagain
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo.soup.
Reposted fromnergo nergo viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
wetryagain
W takie dni jak ten chciałabym tylko żebyś mnie mocno przytulił i żebym mogła spokojnie zasnąć w Twoich ramionach.
wetryagain
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viapsychodelik psychodelik
6424 df8c 500

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

9417 47fa 500

thinkpozitiv:

Stay patient and trust your journey.. http://ift.tt/2eBmPIf

Reposted fromSkydelan Skydelan viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

August 07 2017

wetryagain
W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. Czasami znajdujemy osobę, która będzie z nami na lata, a czasami zjawia się obok nas ktoś na chwilę. Na sezon. Jak kolekcja wiosna/lato, jesień/zima. Ktoś, kto jest z nami z określonego powodu. Ktoś, kto nas czegoś nauczy. O sobie albo o świecie. I siebie również. Ktoś, kto da nam dużo przyjemności. Obudzi w nas uczucia, które – wydawałoby się – dawno w nas przygasły. Ktoś, kto nas zmieni. A później po prostu odejdzie.
https://pokolenieikea.com/2016/08/21/jak-sobie-poradzic-z-rozstaniem/
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
wetryagain
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana
wetryagain
Będziesz miała piękne życie kiedyś, będziesz gwiazdą na czyimś niebie.
— wróć.
Reposted fromgabunia gabunia vialovemyself lovemyself
wetryagain
Reposted frombluuu bluuu viapomruki pomruki
wetryagain
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl