Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaMonia94 Monia94
wetryagain
0024 5157 500
Reposted fromnervure nervure viaMonia94 Monia94

July 08 2017

wetryagain
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
wetryagain
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

July 06 2017

wetryagain
I pierwszy raz, kiedy wyszedłem ze swojej sypialni, by zobaczyć, jak stoisz w moim mieszkaniu, przemoczona do suchej nitki przez deszcz – mój Boże, nie wiedziałem, że serce może tak bić.
— Colleen Hoover, Maybe Someday
Reposted frommefir mefir viahydrosphere hydrosphere
wetryagain
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viahydrosphere hydrosphere

July 04 2017

8781 6783 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viacorazblizej corazblizej
wetryagain
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"

July 02 2017

wetryagain
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
wetryagain
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
Reposted fromNiebanalna Niebanalna viahouda houda
wetryagain
Miałam wrażenie, że jesteśmy sobie przeznaczeni, żeby po prostu być w swoich życiach, jeśli nie jako para zakochanych, to jako para przyjaciół.
Przy niektórych osobach to się po prostu czuje.

Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
I robiłam naprawdę wszystko, żeby to uratować i znowu być po prostu obok.

Tylko, że po czasie zrozumiałam, że Ty wcale mi w tych próbach nie wtórowałeś...
— "Moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
wetryagain
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vialaparisienne laparisienne
6373 6bd3
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaparisienne laparisienne

July 01 2017

wetryagain
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
wetryagain
chciałabym Cię przytulić całą moją tęsknotą. 
— Zaklinaczka

June 29 2017

wetryagain
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide
wetryagain
Reposted frombluuu bluuu viaepi epi
6649 b7e8 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viafelicka felicka
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viajrb jrb
Jakaś część mnie kocha Cię od samego początku.
Może pochodzimy z tej samej gwiazdy.
— (via dziurywniebie)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl