Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

wetryagain
Reposted fromshakeme shakeme viakonwalia konwalia
wetryagain
3352 8b50
Reposted fromtrickster trickster viakonwalia konwalia
4365 d7c4 500
Reposted frombrumous brumous viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
wetryagain
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
wetryagain
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
wetryagain
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
wetryagain
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
wetryagain
Na czyj koszt żyją ludzie w cudzych wspomnieniach?
— Stanisław Jerzy Lec
wetryagain
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
wetryagain
3654 ee47
Reposted fromoiv13 oiv13 viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
wetryagain
4130 8010 500
Warsaw, I love you more and more
Reposted fromohhh ohhh viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

May 12 2017

wetryagain
8001 a17b
Reposted frommisza misza viaprzytulmnie przytulmnie
wetryagain
6067 915b
wetryagain
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
wetryagain
Uśmiecha się. To słodki subtelny uśmiech. Ten rodzaj uśmiechu, który złamie ci serce, jeżeli będziesz na niego za długo patrzeć.
— James Frey, "Milion małych kawałków"
wetryagain
Nie będę jechał tak szybko, bo muszę zdążyć na całe życie z Tobą. 
— all my love, A.
wetryagain
wetryagain
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
wetryagain
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viaumie-ranko umie-ranko
wetryagain
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl