Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

wetryagain
4712 2d5c
wetryagain
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
wetryagain
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin

June 22 2018

wetryagain
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
wetryagain
Naszą miłością nie zbawimy całego świata. Ale naprawimy mój. Później twój. Powolutku. I w końcu nasz.
Wspólny.
— Ewa Grzywacz

June 08 2018

wetryagain
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viatobuildahome tobuildahome

June 06 2018

wetryagain
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć

May 21 2018

wetryagain
Wiem, że jeszcze zatęsknię 
kiedy jesień nadejdzie
pewnie spojrzę na jej zdjęcie,
potem odłożę je na miejsce i usiądę na krześle.
— Stygmaty
wetryagain

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka

May 03 2018

wetryagain
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
wetryagain
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viazabka zabka
wetryagain
7199 b43f
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa

April 29 2018

wetryagain
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezavisan nezavisan
wetryagain
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
wetryagain
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viatouchthesky touchthesky

April 27 2018

wetryagain
wetryagain
Nie mogę od Ciebie oczekiwać niczego, ale wciąż oczekuję Ciebie
— I guess I won’t stop loving you after all this time
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaiammistake iammistake

April 23 2018

wetryagain
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
wetryagain
To, co wiecznie zawodzi, wiecznie też jest przedmiotem nadziei.
— Maria Dąbrowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl