Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

wetryagain
6370 5029
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaaanetaxx aanetaxx
wetryagain
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viaaanetaxx aanetaxx
wetryagain
6505 5a17
Reposted fromoutoflove outoflove viabeliveinme beliveinme
wetryagain

October 07 2017

wetryagain
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
wetryagain
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
wetryagain

September 28 2017

wetryagain
9209 117c 500
wetryagain
8236 eae6 500
Reposted from0 0 viaaanetaxx aanetaxx
wetryagain
Im więcej ktoś wie, tym bardziej nie powiodło mu się w życiu.
— Umberto Eco ‘Temat na pierwszą stronę
wetryagain
0528 6f18
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viacappaque cappaque
wetryagain
Niektórzy mężczyźni potrafią sprawić, że robi ci się gorąco, nawet gdy ich słowa tchną powagą i nie ma w nich żadnych podtekstów seksualnych.
— J.R Ward
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx

September 19 2017

wetryagain
Życie zaczyna się dopiero wtedy, gdy masz je z kim spędzić. 
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viamartulla martulla
wetryagain
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viatobecontinued tobecontinued
wetryagain
2882 9a5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatarczyn tarczyn

September 14 2017

wetryagain
0400 a49a
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viabeliveinme beliveinme
wetryagain
0417 62dc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeliveinme beliveinme
3824 33e5
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabeliveinme beliveinme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl