Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

wetryagain
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahepi hepi

May 10 2019

wetryagain
Reposted frompffft pffft viadancingwithaghost dancingwithaghost
wetryagain
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
wetryagain
Boisz się, że coś jest nie tak, bo nie może Cię spotkać nic dobrego.
— TY
Reposted fromresort resort viascorpix scorpix
wetryagain
1921 cd0f
let me pet you
Reposted fromcarmenluna carmenluna viascorpix scorpix

May 06 2019

wetryagain
5845 ccfb
Reposted fromBoomGifs BoomGifs vialoveandsex loveandsex
wetryagain
7652 973f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
wetryagain
8341 06dd
Reposted fromEtnigos Etnigos
wetryagain
9176 0893
Reposted fromEtnigos Etnigos
wetryagain
2274 fae0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
wetryagain
3913 1575 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
wetryagain
9757 6687 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
wetryagain
9368 31d5
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
wetryagain

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska

May 02 2019

wetryagain
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce.
Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne
wetryagain
Przecież to nie jest ważne, że mamy inną historię życia. Ważne jest to, że w podobny sposób patrzymy na świat.
— Aleksandra Steć

April 28 2019

wetryagain
Nie ma to jak czekać na życzenie od kogoś, od kogo wiecie, że nie dostaniecie nawet tego standardowego: "Wesołych świąt". Niewiarygodne jak człowiek może czekać na dwa wyrazy.
— głupia ja.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
wetryagain
9795 bc48 500
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
wetryagain
Naucz mnie jak patrzeć na innych mężczyzn, by nie widzieć w nich Ciebie.
— Marta Fox.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
wetryagain
Byłam wściekła… Nie na niego, na siebie. To ja byłam sadystką. On dzierżył bat, ale to ja siebie związałam. Przywiązałam się do faceta, który za nic nie chciał się wiązać.
— Carrie Bradshaw
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl