Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

wetryagain
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viajustmine justmine
wetryagain
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viazoi zoi
wetryagain
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
wetryagain
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
wetryagain

October 03 2019

wetryagain
4816 373c 500
Reposted fromikhakima ikhakima vialaparisienne laparisienne
wetryagain
Na razie mam zamiar zostawić mężczyzn w spokoju, bo wreszcie zdałam sobie sprawę, że naprawdę nic chcę się nimi opiekować, a tylko to umiem. Dzięki mężczyznom po prostu nie musiałam się zajmować sobą. Teraz uczę się kochać samą siebie, dla odmiany dbać o własne dobro i nie pozwalać, żeby ktoś mi w tym przeszkadzał - a oni właśnie przeszkadzali. 
— Robin Norwood
Reposted fromagatiszka agatiszka viazoi zoi
wetryagain
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
wetryagain
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaemocjonalnosc emocjonalnosc
wetryagain
Tyle lat
uczyli nas
jak mówić
liczyć
pisać

ale dlaczego wciąż nie potrafimy
widzieć w drugim człowieku dobra
dostrzegać piękna w szczegółach
korzystać z życia
dbać o siebie, o bliskich
pielęgnować uczuć

a przede wszystkim
najzwyczajniej w świecie
kochać


— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaemocjonalnosc emocjonalnosc

September 08 2019

2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viapchamtensyf pchamtensyf
wetryagain
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
wetryagain
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera

September 02 2019

wetryagain
4893 9e86 500
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
wetryagain
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
wetryagain
W niedzielę wszystko boli bardziej
— Sosza
Reposted fromresort resort viasmutnazupa smutnazupa
wetryagain
9791 cf4c 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasmutnazupa smutnazupa

August 31 2019

wetryagain
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
wetryagain
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl